Naast het beoogde effect waarvoor het geneesmiddel wordt ingenomen, kunnen ongewenste effecten optreden. Dit zijn de bijwerkingen.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Meestal hebben ze geen ernstige gevolgen en verdwijnen ze wanneer men stopt met het innemen van het geneesmiddel. Soms kunnen ernstige bijwerkingen optreden.
Als u denkt dat een geneesmiddel een bijwerking heeft veroorzaakt, is het belangrijk dat u dit meldt, vooral als de bijwerking niet in de bijsluiter van het geneesmiddel staat.

Door verdachte bijwerkingen te melden helpt u meer informatie te verzamelen over de veiligheid van het geneesmiddel.Bijwerkingen die gemeld worden, worden immers bestudeerd en dit maakt het mogelijk om de kennis over het geneesmiddel te vergroten en om de bijwerkingen in de toekomst te proberen voorkomen of beperken. Dit noemt men geneesmiddelenbewaking.

Als u denkt dat één van onze geneesmiddelen een bijwerking heeft veroorzaakt, spreek er dan over met uw arts of apotheker. Zij zullen dit rechtstreeks melden aan Therabel Pharma of aan de Afdeling Vigilantie van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

U kunt ook verdachte bijwerkingen rechtstreeks melden via het nationale meldingssysteem: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie: website: www.eenbijwerkingmelden.be; e-mail: adr@fagg.be

U kunt ons ten slotte ook op de hoogte brengen via e-mail of telefoon:

safety@therabel.com
+32 (0)2 370.46.11