Wendbaar

Wij zijn op een wendbare en integere manier actief in de snel veranderende omgeving van de Europese gezondheidszorg.

  • Als onderneming op mensenmaat kunnen wij onmiddellijk handelen en cruciale beslissingen nemen.
  • Onze open geest stelt ons in staat om nieuwe domeinen en opties tot samenwerking te verkennen.
  • Wij bevorderen de creativiteit in onze onderneming, door medewerkers aan te moedigen om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen.

Zin voor samenwerking

Ons succes steunt op het feit dat wij constant bijleren door het uitwisselen van kennis, ervaring en nieuwe ideeën binnen onze organisatie en met onze partners.

  • Wij zijn ervan overtuigd dat een succesvolle relatie op lange termijn moet berusten op vertrouwen, respect en een win-win partnerschap.
  • Onze structuur op mensenmaat bevordert open communicatie en het delen van ervaringen, en vormt hierdoor de beste basis om werknemers voldoening te geven en de beste motivatie om resultaten te halen.
  • Om vooruit te gaan, zijn bescheidenheid, actief luisteren en constant bijleren de hoekstenen van de aanpak van Therabel ten opzichte van onze partners, patiënten, professionele zorgverleners en werknemers.

Verantwoordelijk

Wij willen vertrouwen opbouwen door zowel resultaten te boeken als ons te houden aan de normen en beste praktijken van de sector, waarbij een ethische aanpak tot onze kernwaarden behoort.

  • Het nauwgezet volgen van de regels en ethische codes van de sector is een must om het vertrouwen te winnen van overheidsinstellingen, partners, patiënten en professionele zorgverleners.
  • Wij dragen zorg voor patiënten en professionele zorgverleners door het aanreiken van therapeutische oplossingen die de gezondheid verbeteren.
  • Wij dragen zorg voor de werknemers door een veilige en stimulerende werkomgeving te scheppen en van hen te verwachten dat zij op hoogst integere en professionele wijze hun dagelijkse job doen.