Partnerschap zit in onze genen is de slagzin van zowel ons businessmodel als onze bedrijfscultuur. Door nauwe banden te smeden met andere farmaceutische ondernemingen en met hen zorgvuldig samen te werken en ervaringen te delen, willen wij uitblinken in wat wij doen.

Therabel is een farmaceutische onderneming in privéhanden, met een Europese erfenis die teruggaat tot 1945. Ze onderscheidt zich door haar sterke internationale expansie, die er gekomen is door zowel overnames als organische groei. Ons productaanbod komt in de eerste plaats tot stand via samenwerkingsverbanden met andere farmaceutische bedrijven. Therabel engageert zich continu om de producten van onze partners maximaal te ondersteunen.

Ons doel is om veilige en doeltreffende theraupeutische oplossingen te leveren die zijn ontwikkeld door onze partners, en deze ter beschikking te stellen van Europese zorgverleners en patiënten;  hiervoor wensen we beroep te doen op onze knowhow in het betreden van de markt en het in de handel brengen van producten.

Door voortdurend nieuwe partners aan zich te binden, probeert Therabel zijn aanwezigheid in Europa te versterken en uit te breiden. Wij geloven dat ons succes op lange termijn zal steunen op het feit dat wij er duidelijke waarden op nahouden en de regels van de sector strikt naleven. Op die manier garanderen wij de hoogste maatstaf van kwaliteit en staan wij borg voor de sociale en ethische verantwoordelijkheid van Therabel en zijn partners. Bovendien bieden onze bedrijfscultuur en activiteitsstructuur op mensenmaat de mogelijkheid tot persoonlijke contacten en de dynamische toepassing van verfrissende, vernieuwende werkwijzen.

 

Therabel mikt niet op het behalen van financiële resultaten op korte termijn, maar veeleer op het bereiken van doelstellingen op middellange tot lange termijn. Zijn opdracht bestaat erin voort te bouwen op de funderingen die ruim een halve eeuw geleden zijn gelegd en uit te groeien tot een van de toonaangevende, door partnerschap gedreven farmaceutische bedrijven in Europa, terwijl het vasthoudt aan zijn structuur op mensenmaat, zijn filosofie, ethiek en onafhankelijkheid.