Bijwerkingen kunnen voorkomen na inname van geneesmiddelen, maar ook bij gebruik van voedingssupplementen en medische hulpmiddelen.

Als u denkt dat een van onze producten een bijwerking heeft veroorzaakt, ook al staat deze niet in de bijsluiter, is het zeer belangrijk dat u uw arts of apotheker hierover aanspreekt. Zij zullen dit rechtstreeks melden aan Therabel Pharma of aan de bevoegde autoriteiten.

Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunt u ook rechtstreeks verdachte bijwerkingen melden aan het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: website: www.fagg.be; e-mail voor geneesmiddelen : adr@fagg.be ; e-mail voor medische hulpmiddelen : vigilance.meddev@afmps.be.

Voor voedingssupplementen kunt u verdachte bijwerkingen rechtstreeks melden aan de Nutrivigilance Service van SPF Volksgezondheid op de website : https://www.health.belgium.be/nl/algemene-informatie-1 

U kunt ons ten slotte ook op de hoogte brengen via e-mail of telefoon:
Voor het melden van bijwerkingen na gebruik van onze geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen: safety@therabel.com
+32 (0)2 370.46.11