Strategie Business Development

Therabel ontwikkelt zijn portfolio dankzij commerciële  samenwerkingsverbanden   omtrent nieuwe produkten; die samenwerking kan verschillende vormen aannemen  en de nieuwe producten kunnen in de belangrijkste europese landen al of niet dicht bij hun  commercialisatie aanleunen.

Ons objectief is het op punt zetten van samenwerkingsverbanden (“partnerships”) op lange termijn om zo het potentieel van elk van onze produkten op een innovatieve en  ethische  manier maximaal te benutten.

Wij beschikken over een solide ervaring met diverse vormen van partnership, gaande van een pan-europese licentie , een distributie contract,  joint venture, co-marketing of  co-promotie.

Wij focussen ons op de volgende therapeutische domeinen : cardiovasculaire aandoeningen, respiratoir systeem, gastroenterologie, voedingssupplementen en het geheel van de zgn. OTC-markt. We hebben eveneens een expertise opgebouwd  omtrent weesgeneesmiddelen.

Voordelen voor de partner

De tevredenheid van onze partners is ons hoogste streefdoel. Omwille van de hoge graad van tevredenheid is de meerderheid van onze partners steeds  bereid de samenwerking te bestendigen.

Aan de bedrijven die hun produkten in Europa wensen te commercialiseren bieden wij een brede waaier van diensten aan, gaande van registratie, prijsbepaling , terugbetaling via de verzekeringsinstellingen, contacten met de opinion leaders, noodzakelijke logistieke ondersteuning, medische informatie, farmacovigilantie…

Onze diensten beschikken over een grondige ervaring en kennis, toegespitst op elk domein van hun competentie en van de lokale noden. Onze aanwezigheid op het ganse terrein laat ons toe elk nieuw produkt op een doeltreffende wijze te introduceren  bij artsen in het kabinet of in hospitaal midden , alsook bij apothekers.

Onze partners zijn verzekerd van de nodige aandacht en onze volledige betrokkenheid .

Dankzij onze structuur zijn we in staat op een directe en doeltreffende wijze te communiceren en dit zowel op lokaal als op internationaal niveau.